بالا بردن کیفیت خدمات و پشتیبانی با استفاده از نرم افزار

 

 

گزارش گیری از سانترال و سرویس مدیریت و تحلیل تماس

 

 

111

 

چگونه میتوانید با گزارش گیری از سانترال و سرویس مدیریت و تحلیل تماس کیفیت خدمات خود را افزایش دهید؟
 • بررسی وضعیت دقیق میزان پاسخگویی واحد خدمات و پشتیبانی به مشتریان و ارباب رجوع

با استفاده از ویجت های پیش بینی شده در داشبورد مدیریتی در کمترین زمان به تحلیل مناسب از میزان کیفیت و نوع جوابگویی واحد های مختلف سازمان خود می رسید و در راستای بهبود خدمات از آنها استفاده کنید
 • دریافت ریز مکالمات با تمام جزییات و بررسی نوع عملکرد پرسنل

با استفاده از گزارش های بینی شده و داشبورد مدیریتی به ریز مکالمات با تمام جزییات دسترسی خواهید داشت
 • بررسی و تحلیل تماس ها به منظور بالا بردن بهروری 

با بررسی و تحلیل تماس ها میتوانید عوامل موثر در بالا بردن بهروری پرسنل را شناسایی و به کار گیرید
 • گزارش گیری از سانترال و کنترل تماس های ورودی ، خروجی و از دست رفته

با کنترل تماس های و اطلاع از درصد تماس های بی پاسخ در زمان های مختلف و با کنترل منابع میزان رضایت مندی مشتریان خود را افزایش دهید
 • گزارش خطوط داخلی سانترال به صورت مجزا برای هر خط

با استفاده از گزارشات مختلف مربوط به داخلی ها میزان کارایی هر کاربر را بررسی و با دیگران مقایسه کنید 
 • محاسبه و کنترل هزینه ها برای خطوط شهری و داخلی

هزینه مربوط به خطوط داخلی و شهری را محاسبه و برای کنترل هزینه ها برنامه ریزی کنید
 • بررسی میزان عملکرد رضایت مشتری با سنجش میزان تماس های بی پاسخ و مدت زمان پاسخگویی و پشت خط ماندن مشتری

میزان عملکرد پرسنل در رابطه با مدت زمان پاسخگویی و مدت زمان انتظار تماس گیرنده برای وصل شدن به داخلی ها را بررسی و مدیریت کنید 
 • بررسی میزان اختصاص زمان برای هر مشتری و بررسی نیازهای آنها

مدت زمان هر مکامه و میانگین زمان مکالمات را بررسی و با دیگران مقایسه کنید 
 • سنجش دقیق میزان پاسخگویی پرسنل واحد خدمات پشتیبانی

با استفاده از ویجت ها و گزارشات پیشرفته به تحلیل دقیقی از مدت زمان و کیفیت مکالمات دسترسی پیدا کنید
 • بررسی و شناسایی ساعات پرترافیک واحد خدمات و پشتیبانی و برنامه ریزی و تخصیص منابع بیشتر برای این ساعات

با گزارشات روزانه و ساعتی بررسی کنید کدام روز هفته و کدام ساعت از روز بیشترین و یا کمترین میزان تماس را دارید

 

  سبد خرید