جلوگیری از سرقت و سو استفاده از خطوط تلفن

جلوگیری از سرقت و سو استفاده از خطوط تلفن

  1. شناسایی و جستجو تماس های مشکوک
  2. شناسایی و هشدار سریع تماس های بین المللی
  3. شناسایی و هشدار سریع تماس های خارج از ساعت کاری
  4. شناسایی و هشدار سریع تماس های بیشتر از مدت زمان مکالمه خاص
  5. شناسایی و هشدار سریع تماس ها با هزینه بیشتر از مقدار خاص
  6. شناسایی پر خرج ترین تماس های شخصی و جلوگیری از آنها

 

    سبد خرید