آموزش استاتیک روت در سیسکو

توسط آوریل 20, 2021

در ادامه جلسه دوم در مورد استاتیک روت ها در سیسکو صحبت خواهیم کرد

static IP route
نوشتن روت در روتر سیسکو
دستورات نوشتن استاتیک روت
⦁ در این قسمت میخوایم static IP route را بجوریم:
⦁ وقتی میخواهیم مشخص کنیم که برای رفتن به یک destination خاص از یک مسیر ای که ما مشخص میکنیم packet فرستاده بشه.
⦁ ما میتونیم next-hop IP را بدیم یا اینکه outgoing port را مشخص کنیم:

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

نوشن IP Route در سیسکو

⦁ مثلا برای شکل زیر به دو صورت IP route را میتوان نوشت:

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

اگر ازشون show ip route static بگیریم خروجی اش ی فرق ریز داره:

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

⦁ در مثال بالا مثلا اگر S0/0/0 قطع بشه، سریعا IOS این خط از static route را پاک میکنه. چون لینک fail شده. وقتی هم که link مان up شد دوباره IOS این خط از route را میاره داخل routing table .

static host route

نوشتن روت برای هاست در سیسکو

⦁ فرض کنیم که ما میخواهیم ترافیک مقصد به یک Host خاص از بقیه ترافیک به سمت همون subnet جدا بشه. یا اینطوری بگیم که میخواهیم برای یک Host به طور جداگانه static route بنویسیم. برای این کار Host ip را میزنیم با subnet= 255.255.255.255 که به این صورت میشه:

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

در خط دوم میبینیم که ترافیک host = 10.1.1.9 از بقیه جدا شده. و subnet mask اش را هم توجه کنیم که فرق میکنه.

static default route

نوشتن دیفالت روت Default Rout

⦁ ما default route را هم به صورت dynamic داریم و هم به صورت static که در اینجا static را بحث میکنیم.
⦁ در این حالت router میاد اون subnet ای که هیچ مسیری براش توی routing table نداره از مسیری که default route مشخص کرده رد میکنه:

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

دستور مشاهده روت

show IP route command

⦁ برای اینکه ببینیم router برای هر IP از کدام خط routing table استفاده میکنه از دستور زیر استفاده میکنیم.
مثلا destination IP = 172.16.4.3 میباشد:

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

⦁ وقتی show ip route میگیریم این اطلاعات را به ما میده که مفهومش در لیست زیر اومده:

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

static route trouble shooting

چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو

⦁ Trouble shooting static route یکی از حالات زیر را دارد:

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

⦁ حالت اول که میگه route ای که داخل routing table هستش اشتباهه:
اول چک کنیم که در خروجی show ip route این مشکلات هست یا خیر:
⦁ آیا subneting یا subnet mask را درست وارد کردیم؟
⦁ آیا next-hop ip address را درست زدیم
⦁ آیا next-hop ip address داره به router درت اشاره میکنه
⦁ آیا اگر با outgoing port اومدیم ip route نوشتیم ، درست میخوره به router مد نظر

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

⦁ حالت دوم اینه که ip route ای که نوشتیم در routing table وارد نشده:
در دو صورت IOS ، ip route را وارد routing table نمیکنه:
⦁ اول اینکه outgoing interface ای که در ip route زدیم باید UP/UP باشه.
⦁ دوم اینکه router باید route ای به سمت next-hop داشته باشه.

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

Permanent

دستور Permanent چیست؟

⦁ اگر از زیردستور permanent استفاده کنیم، حتی اگر link مان fail بشه باز هم این خط route در routing table میمونه:

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

IP forwarding with longest prefix mask

انتخاب مسیر در روتر سیسکو
اولویت مسیر در روتر سیسکو

⦁ زمانی که یک destination IP با چند تا route در routing table بتونه match بشه، router اونی رو انتخاب میکنه که قسمت frefix mask (همون تعداد bit ای که subnet mask داره اشاره میکنه بهش) بیشتر با destination IP مطابق باشه:

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

⦁ حالت بالا ممکنه در سه مورد رخ بده:

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

⦁ وقتی میگیم the longest prefix را انتخاب میکنه یعنی اونی که عدد subnet mask اش بزرگتر باشه. مثل مثال زیر:

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

آموزش استاتیک روت در سیسکو دسته‌بندی نشده نوشتن روت در روتر سیسکو نوشتن روت برای هاست در سیسکو نوشتن دیفالت روت نوشتن IP Route در سیسکو دستورات نوشتن استاتیک روت دستور مشاهده روت دستور Permanent چیست؟ چک کردن استاتیک روت در روتر سیسکو اولویت مسیر در روتر سیسکو انتخاب مسیر در روتر سیسکو

بخش های مرتبط با این جلسه

از 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (نظر شما بسیار مهم است)
[کل: 3 میانگین: 5]

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  سبد خرید