پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو

توسط آوریل 17, 2021

در بخش پایانی جلسه اول به بررسی چند پروتکل و دستورات سوئیچ سیسکو می پردازیم .دقت کنید تا زمانی که با تجهیزات سیسکو سرو کار دارید این پروتکل ها و دستورات برای کار با شبکه حائز اهمیت خواهند بود پس خوب دقت کنید

در ابتدای معرفی دستورات سوئیچ سیسکو با کارکرد DNS در شبکه آشنا میشویم

DNS server

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

⦁ نکته این است که router ها با query packet هایی که از سمت client به DNS server میره مثل بقیه packet ها رفتار میکند. چون فهمی از نوع packet و اینکه چی توشه نداره.

ARP

ARP چیست ؟

⦁ Router ها برای اینکه بتونن data-link frame را دوباره بسازند نیاز دارند که mac address ها را بلد باشند. ولی اونها فقط میتونن mac address همسایه هاشون را با ARP request و ARP reply بفهمند:
پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟
بنابراین آنها فقط MAC address ای را دارند که برای next hop شان است.

ping

Ping چیست؟

دستور PING

⦁یکی از مهمترین دستورات سوئیچ سیسکو Packet internet grouper می باشد: از internet control message protocol ICMP استفاده میکند. یک ICMP echo request میده و انتظار ICMP echo reply داره. وابسته به هیچ software ای نیست و فقط تا لایه 3 در OSI کار میکنه.

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

impelemeting ethernet LAN

CLI interface

⦁ در این شکل میبینیم که چگونه با telnet یا SSH به SW با کابل console متصل میشویم :

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

terminal emulator

نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو
تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه
⦁ اگر میخواهیم با terminal emulator به device متصل شویم این تنظیمات را باید وارد کنیم :
پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

تفاوت SSH و Telnet

⦁ telnet: همه چی رو clear-text میفرسته
⦁ SSH: همه چی رو encrypt میکنه. همه چی، هم text و هم password .

user mode

privilege mode

⦁ بهش enable هم میگن. در این محیط مثلا میشه reload کرد.

debug

⦁ وقتی debug را در مورد چیزی فعال کنیم، IOS cisco هر چیزی در مورد آن ببینه به ما میگه.

context setting:
مهمترین زیر دستورات سیسکو
⦁ در این جدول چندتا از مهم ترین subcommand ها را میبینیم که در global configuration هستند:

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

⦁ در شکل زیر کاربرد exit, ctrl+z و End را میبینیم:

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

IOS storing files:

در ادامه معرفی دستورات سوئیچ سیسکو با مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو آشنا میشیم:
⦁ در داخل ROM که boot strap هست میاد از داخل flash memory ، IOS را برمیداره load میکنه داخل RAM و IOS میاد بالا. در ضمن تنظیماتی هم که از قبل save شده همگی در NVRAM ذخیره شده اند که اینم در داخل RAM ، load میشه میاد بالا:
پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟
تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو
⦁ فرق NVRAM با RAM هم اینه:

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟
اطلاعاتی که داخل NVRAM nonvolatile RAM هست با قطع برق باقی میمونه. پس برای save کردن config ها از دستور زیر استفاده میکنیم:

Copy running-config startup-config

حالا اگر میخواهیم همین تنظیمات save شده در NVRAM را پاک کنیم از دستور زیر استفاده میکنیم:

Write erase
Erase startup-config
Erase nvram:

در ضمن هیچ command ای نیست که باهاش running-config را پاک کنیم. برای این کار یکبار reload میکنیم همه چیز از running-config پاک میشه.

review

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

analizing ethrnet lan switching:
مدل شبکه Campus و Datacenter

⦁ یک مدل طراحی شبکه مطابق شکل زیر است. به campus و datacenter دقت شود.

⦁ Campus switches are connected to end users
⦁ Datacenter switches are connected to servers

تنها کارهایی که SW انجام میدهد این است:

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

⦁ طریقه عملکرد یک SW در مقابل packet های ورودی به این شکل است:

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

حال اگر دو تا SW داشته باشیم. اولی میفهمه که این MAC destination را باید بده به SW بعدی:

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

⦁ این تصمیم گیری که SW یک packet را بفرسته یا نه را forward-versus-filter میگویند.
⦁ همانطور که میدانیم SW از packet هایی که میاد سمتش MAC address ها را learn میکنه. حالا اگر یک MAC را در MAC table اش نداشته باشه میاد عملیات flood را انجام میده. یا unicast unknown
پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟
یعنی اون packet را از همه port هاش به جز اونی که دریافت میکنه میفرسته بیرون. تا از صاحب MAC address پاسخ دریافت کنه و از آن به بعد اونو learn میکنه با port ای که ازش دریافت کرده ، در داخل mac address table اش.

STP

STP چیست؟

راه جلوگیری از Loop در شبکه
⦁ Spanning tree protocol: برای جلوگیری از loop میباشد. مثلا در شکل زیر وقتی destination PC خاموش بشه و هیچ یک از SW ها MAC اش را ندارند هی میان اونو unicast و broadcast میکنه به SW بعدی که این تا ابد ادامه پیدا میکنه و باعث میشه LAN از کار بیفته:

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

STP باعث میشه که هر SW بیاد یک interface را در حالت forward و اونیکی را در حالت blocking قرار دهد. Forward یعنی هم میتونه forward کنه هم receive کنه در صورتی که block یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه.
⦁ تنها بدی که STP داره اینه که اون alternate port را زمان میبره تا در زمان لازم از block خارج کنه.
⦁ اگر SW یک packet ای را از یک port دریافت کنه که از destination MAC را از همان پورت learn کرده ، آنرا ignore میکنه.

first config

نکات امنیتی در سیسکو
پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو
⦁ هنگامی که برای اولین بار یک SW را گرفتیم بهتره startup و vlan و running config اش را پاک کنیم:

switch interfaces

دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو
⦁ با دستور زیر وضعیت interface ها را میتونیم ببینیم :

⦁ Show interface status

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

⦁ برای هر interface هم به طور جداگانه میشه اطلاعات را دید:
Show interface fastethernet0/1 status
Show interface fastethernet0/1
دستور پایینی اطلاعات بیشتری میده.

⦁ دستور زیر اطلاعاتی درباره انواع packet های ورودی و خروجی در یک interface را میده :
Show interface fastethernet0/1 counters
پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟
انواع Packet در سوئیچ سیسکو
پیدا کردن Mac Address در سیسکو
سه نوع packet را نشان میده: unicast, broadcast, multicast
⦁ اگر یک mac address را داریم و میخواهیم ببینیم که به کدام پورت متصل شده است از دستور زیر استفاده میکنیم:

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

⦁ اگر میخواهیم ببیینیم به فلان port چه mac address ای متصل شده از دستور زیر استفاده میکنیم:
پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟
⦁ اگر میخواهیم ببینیم در فلان VLAN چه mac address هایی learn شده از این دستور استفاده میکنیم:

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

⦁ SW ها هر MAC address را به صورت پیشفرض تا 300 second نگه میدارد.
⦁ هر بار که یک packet ای از سمت یک MAC address دریافت میگردد این time را update میکند.
⦁ برای دیدنaging-time mac address-table از دستور زیر استفاده میکنیم:

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟
⦁ با این دستور میتوانیم aging time را برای یک VLAN خاص تغییر دهیم:

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

⦁ MAC address-table ها در یک content addressable memory (CAM) ذخیره میگردد. ظرفیتش بستگی به حجمش داره ولی حدودا 8000 تا MAC را در خودش جا میده و اگر پر بشه شروع میکنه از آخرین MAC میاد پاکش میکنه. در command بالا که show mac address-table count باشه در خط آخرش نوشته که چندتا MAC دیگه رو جا داره که ذخیره کنه.
⦁ با دستور clear میتونیم محتوای mac-address table را پاک کنیم:
پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟
نکته این است که دستور clear در مد enable کار میکند.
دستورات سیسکو برای Mac Address
در شکل زیر یک لیست از تمامی command ها این بخش میبینیم:

پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو مقاله نکات امنیتی در سیسکو نصب شبیه ساز شبکه در سیسکو مهمترین زیر دستورات سیسکو مفهوم NVRAM RAM Flash ROM در سیسکو مدل شبکه Campus و Datacenter کارهایی که SW انجام میدهد کارکرد DNS در شبکه راه جلوگیری از Loop در شبکه دستورات سیسکو برای Mac Address دستور مشاهده وضعیت اینترفیسها در سیسکو دستور PING تنظیمات برنامه شبیه ساز شبکه تفاوت SSH و Telnet تفاوت NVRAM و RAM در سوئیچ سیسکو پیدا کردن Mac Address در سیسکو پروتکل و دستور مهم برای سوئیچ سیسکو پاک کردن اطلاعات قبلی سوئیچ سیسکو انواع Packet در سوئیچ سیسکو آموزش مبانی شبکه آموزش رایگان CCNA STP چیست؟ Pingچیست؟ DNS چیست ؟ ARP چیست ؟

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


پایان بخش دوم جلسه 1 با موضوع: پروتکل ها و دستورات سوئیچ سیسکو

با نرم افزار گزارشگر ابری پارتنر رسمی و تایید شده کمپانی سیسکو آشنا شوید

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بخش های مرتبط با این جلسه

 

از 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (نظر شما بسیار مهم است)
[کل: 3 میانگین: 5]

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  سبد خرید