سازگاری با تمامی مدل های سانترال و کال سنتر

مدل های سانترال و برند های تحت پوشش برای مانیتورینگ تماس

مدل های سانترال و برند های تحت پوشش برای مانیتورینگ تماس

سازگاری با تمامی مدل های سانترال و  کال سنتر

گزارشگر ابری به عنوان اولین سرویس مدیریت و تحلیل تماس توانسته است یکپارچگی کاملی با تمامی برند های موجود در بازار داشته باشد. تمامی مراکز تلفن تحت پوشش این سرویس می باشند و شما می توانید لیست آن را به صورت کامل مشاهده کنید. اگر مدل دستگاه شما در این لیست برند های تحت پوشش وجود ندارد می توانید با ثبت مدل سه ماه اشتراک رایگان دریافت نمائید.

برند های تحت پوشش سیسکو پاناسونیک الستیکس استریسک اریکسون آوایا
 • Panasonic KX-TA308
 • Panasonic KX-TA616
 • Panasonic KX-TA624
 • Panasonic KX-TES824
 • Panasonic KX-TEM824
 • Panasonic KX-TD1232
 • Panasonic KX-TD500
 • Panasonic KX-TDA30
 • Panasonic KX-TDA50
 • Panasonic KX-TDA100
 • Panasonic KX-TDA200
 • Panasonic KX-TDA600
 • Panasonic KX-TDE100
 • Panasonic KX-TDE200
 • Panasonic KX-TDE600
 • Panasonic KX-NS300
 • Panasonic KX-NS500
 • Panasonic KX-NS700
 • Panasonic KX-NS1000
 • Panasonic KX-NSX1000
 • Panasonic KX-NSX2000
سازگاری lg با گزارشگر ابری
 • LG CS
 • LG GDK
 • LG GHX
 • LG LDK
 • LG Nortel IPECS
 • LG Nortel IPLDK
سازگاری siemens با گزارشگر ابری
 • Siemens Hipath model series
 • Siemens Hicom model series
سازگاری shoretel با گزارشگر ابری
 • All Shoretel PBX
سازگاری toshiba با گزارشگر ابری
 • Toshiba Strata model series
 • Toshiba IP Edge model serie
برند های تحت پوشش سیسکو پاناسونیک الستیکس استریسک اریکسون آوایا
 • 3CX Phone system
سازگاری 3cx با گزارشگر ابری
 • All Version Issabel system
برند های تحت پوشش سیسکو پاناسونیک الستیکس استریسک اریکسون آوایا
 • Avaya IP Office 406
 • Avaya IP Office 500
 • Avaya IP Office 500 V2
 • Avaya IP Office Server Edition
 • Avaya Aura® Session Manager
 • Avaya Communication Server 1000
 • Avaya Aura® Communication Manager
برند های تحت پوشش سیسکو پاناسونیک الستیکس استریسک اریکسون آوایا
 • All Asterisk based PBX
سازگاری alcatel با گزارشگر ابری
 • Alcatel 4200
 • Alcatel 4300
 • Alcatel 4400
 • Alcatel OmniPCX Office
 • Alcatel OmniPCX Enterprise
سازگاری ericsson با گزارشگر ابری
 • Nortel CS model series
 • Nortel Norstar model series
 • Nortel Meridian model series
سازگاریmitel با گزارشگر ابری
 • Mitel SX50
 • Mitel 3300
 • Mitel 3100
 • Mitel SX2000
 • Mitel Imagination
 • Mitel MiVoice Office
 • Mitel MiVoice Business
سازگاری elastix با گزارشگر ابری
 • Elastix verison 5+
 • Elastix old verison
سازگاری freepbx با گزارشگر ابری
 • All Version Amazon Connect
برند های تحت پوشش سیسکو پاناسونیک الستیکس استریسک اریکسون آوایا
 • Cisco UCME
 • Cisco UC500
 • Cisco Voice Gateway
 • Cisco UCM version 5+
 • Cisco UCM old Version
 • Cisco Call Manager version 5+
 • Cisco UCM Business Edition version 5+
برند های تحت پوشش سیسکو پاناسونیک الستیکس استریسک اریکسون آوایا
 • Samsung DCS model series
 • Samsung MU model series
 • Samsung MX model series
 • Samsung OfficeServ model series
 • Samsung SKP model series
 • Samsung iDCS model series
سازگاری yaestar با گزارشگر ابری
 • MyPBX SOHO
 • MyPBX U100
 • MyPBX U200
 • MyPBX U300
 • Yeastar S20
 • Yeastar S50
 • Yeastar S100
 • Yeastar S300
 • MyPBX Standard
 • MyPBX U5 model series
 • Yeastar Cloud (Coming soon)
سازگاری nec با گزارشگر ابری
 • NEC SL model series
 • NEC SV model series
 • NEC XN model series
 • NEC DS model series
 • NEC Aspire model series
 • NEC 2000 model series
 • NEC DSX model series
 • NEC NEAX model series
 • NEC Electra model series
سازگاری ericsson با گزارشگر ابری
 • Ericsson MD110
 • Ericsson BP model series
 • Ericsson Businessphone model series
سازگاری freepbx با گزارشگر ابری
 • All Version FreePBX
سازگاری skype با گزارشگر ابری
 • All Version Skype for bussines
مدل دستگاه را پیدا نکردید؟​
  سبد خرید